Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Nhà Thiếu nhi Huế (tổ chức trò chơi thiếu nhi, căn tin, nhà giữ xe...)
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/02/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 29/02/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Nhà Thiếu nhi Huế tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê như sau:

1. Tài sản đấu giá: 17 vị trí cho thuê tài sản với thời gian cho thuê: 04 năm, ký hợp đồng hằng năm theo 05 Lô như sau:

TT

Tài sản đấu giá

Thành tiền (đồng/năm)

Tiền đặt trước (đồng)

Lô 1

07 vị trí Mặt bằng sân vườn để lắp đặt các trò chơi cho thiếu nhi

597.200.000

110.000.000

Lô 2

05 vị trí Mặt bằng sân vườn để lắp đặt các trò chơi cho thiếu nhi

315.000.000

63.000.000

Lô 3

03 vị trí Mặt bằng sân vườn để lắp đặt các trò chơi cho thiếu nhi

169.100.000

33.000.000

Lô 4

01 vị trí Nhà xe

135.200.000

27.000.000

Lô 5

01 vị trí Căn tin giải khát, văn phòng phẩm

260.700.000

52.000.000

 
Chi tiết theo file đính kèm

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng, cam kết sử dụng đúng mục đích, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký tham gia đấu giá theo từng lô tài sản thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/02/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 29/02/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Nhà Thiếu nhi Huế, 08 Lê Lợi, thành phố Huế./.