Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tọa lạc tại Tổ dân phố 4, thi trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế (Nay số 63 đường Tả Trạch, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Nam Đông
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 24/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 101, tờ bản đồ số: 16.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thi trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế (Nay số 63 đường Tả Trạch, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Diện tích: 267,9m2.

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở 100,0 m2, đất trồng cây lâu năm: 167,9 m2.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 15/10/2043

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 100,0m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 167,9m2.

 b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở, móng cột BTCT, khung cột BTCT tường xây gạch sơn Silicat, Diện tích: 125,8 m2

 Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất chưa được công nhận quyền sở hữu theo quy định.

          2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố 4, thi trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế (nay số 63 đường Tả Trạch, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

          b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông.

           c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CC 342131 do UBND huyện Nam Đông cấp ngày 30/12/2016.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.218.624.000 đồng.

Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do người có tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp; phí trước tài sản, phí công chứng, các chi phí liên quan đến việc đăng ký tài sản do người trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 19/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 21/8/2020 và nộp vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 4009201002722 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 21/8/2020).

c. Bước giá: 20.000.000 đồng. 

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 21/8/2020 tại tổ dân phố 4, thi trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế (nay số 63 đường Tả Trạch, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trung tâm và Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2020, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2020.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 12/8/2020 đến ngày 21/8/2020 tại Trung tâm.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Nếu không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 ngày 24/8/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com