Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 340 (Lô A1), tờ bản đồ 27; Vị trí 1 đường Cách Mạng Tháng 8, 1 mặt tiền thuộc Khu phân lô xen ghép tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 12/07/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 15/07/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
File thông báo đính kèm

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tài sản đấu giá

a. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 340 (Lô A1), tờ bản đồ 27 tại Khu phân lô xen ghép tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Vị trí: Vị trí 1 đường CMT 8, 1 mặt tiền thuộc Khu phân lô xen ghép tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Diện tích: 251,8 m2.

  1. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

đ. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  1. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021.
  2. Tên tài sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

SốTT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Số thửa

Tờ bản đồ

Khu vực, vị trí

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 

Khu quy hoạch xen ghép TDP 8, phường Tứ Hạ

1

A1

340

27

Vị trí 1 đường CMT 8 – đoạn 2, 1 mặt tiền

251,8

25.000.000

6.295.000.000

1.259.000.000

250.000.000

 

 

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:        

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 1.259.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá từ ngày 12 tháng 7 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 7 năm 2022 và nộp tiền vào tài khoản số 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền đặt trước: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng tại phường Tứ Hạ.

c. Bước giá: 250.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà; Địa chỉ: 107 Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; Điện thoại: 02343.777177 hoặc Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế./.