Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 05/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 08/08/2020 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất: 08 lô đất tại xã Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Thị trấn Phong Điền: 04 lô

a. Danh mục loại đất: Đất ở đô thị.

b. Vị trí:

- Khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1: Nằm ở vị trí 1 đường Vân Trạch Hòa (từ đường Phò Trạch Quốc lộ 1A đến Trục đường B11 - B8).

- Khu dân cư tổ dân phố Tân Lập: Nằm ở vị tri 1 đường Phò Trạch (từ đường Chu Cẩm Phong đến hết địa giới hành chính Nam thị trấn Phong Điền).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 935,5 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật:

- Khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1, Khu dân cư tổ dân phố Tân Lập: Sử dụng hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2 Xã Phong Sơn: Khu dân cư thôn Hiền Sỹ: 04 lô

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 1 đường Tỉnh lộ 11B (Giáp xã Phong An đến cầu ông Vàng).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 824,7  m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san nền và sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1. Thị trấn Phong Điền: 04 lô

 STT

 Số lô 

 Số thửa

 Số tờ bản đồ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1 (03 lô)

 

 

1

Lô 04

370

13

182,8

Vị trí 1 đường Vân Trạch Hòa (từ Phò Trạch (Quốc lộ 1A đến Trục đường B11 - B8) (1 mặt tiền đường Vân Trạch Hòa )

5.000.000

914.000.000

37.000.000

137.000.000

2

Lô 05

371

13

184,7

5.000.000

923.500.000

37.000.000

138.000.000

3

Lô 06

372

13

186,6

5.000.000

933.000.000

37.000.000

140.000.000

II

Khu dân cư tổ dân phố Tân Lập (01 lô)

 

 

4

Lô 01

248

49

381,4

Vị tri 1 đường Phò Trạch (từ đường Chu Cẩm Phong đến hết địa giới hành chính Nam thị trấn Phong Điền)

6.000.000

2.288.400.000

92.000.000

343.000.000

Tổng cộng

 

935,5

 

 

5.058.900.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

2. Xã Phong Sơn: Khu dân cư thôn Hiền Sỹ: 04 lô

 STT

 Số lô 

 Số thửa

 Số tờ bản đồ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

Lô 01

70

18

198,0

Vị trí 1 đường Tỉnh lộ 11B (Giáp xã Phong An đến cầu ông Vàng)

600.000

118.800.000

5.000.000

18.000.000

2

Lô 02

71

18

202,5

600.000

121.500.000

5.000.000

18.000.000

3

Lô 03

72

18

202,5

600.000

121.500.000

5.000.000

18.000.000

4

Lô 04

73

18

221,7

600.000

133.020.000

5.000.000

20.000.000

Tổng cộng

 

  824,70

 

 

494.820.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 05 tháng 8 năm 2020 tại vị trí các lô đất đấu giá xã Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký đến hết ngày 27/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 28, 29 tháng 7 năm 2020.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

-  100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng/lô trở xuống.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước từ ngày 05/8/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/8/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 05 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 05 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

          IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 08 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền: Số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô, theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế