Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong Mỹ
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/12/2023 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Điền
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 15/12/2023 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Điền

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở Vị trí 2 – Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích (12 lô đất): 1.775,4 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư hoàn chỉnh.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở nông thôn.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

Số lô

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A1

264

62

302,2

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 13,5m)

3.000.000

906.600.000

50.000.000

181.000.000

2

A3

267

63

271,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 13,5m)

2.500.000

677.500.000

30.000.000

135.000.000

3

A4

269

64

328,2

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 12m)

3.000.000

984.600.000

50.000.000

196.000.000

4

A9

274

65

252,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 13,5m)

2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

5

A11

279

66

370,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 12m)

3.000.000

1.110.000.000

50.000.000

222.000.000

6

A12

271

67

252,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 12m)

2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

7

A13

273

68

252,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 12m)

2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

8

A14

275

69

252,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 12m)

2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

9

A15

277

70

252,0

2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

10

A16

278

71

252,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (Mặt tiền đường quy hoạch 12m)

2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

11

A17

280

72

252,0

2.500.000

630.000.000

30.000.000

126.000.000

12

A18

281

73

369,9

Vị trí 2, tỉnh lộ 9 từ HTX Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân (Hai mặt tiền đường quy hoạch 12m và 12m)

3.000.000

1.109.700.000

55.000.000

221.000.000

Tổng cộng: 12 lô

3.405,3

 

 

9.198.400.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Hạ tầng phát triển quỹ đất khu quy hoạch trung tâm xã Phong Mỹ (giai đoạn 2); Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng phát triển quỹ đất khu quy hoạch trung tâm xã Phong Mỹ (giai đoạn 2); Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu quy hoạch trung tâm xã Phong Mỹ (giai đoạn 2), khu dân cư xen ghép thôn 8, xã Điền Hòa và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch trung tâm xã Phong Mỹ (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất ở tại khu quy hoạch trung tâm xã Phong Mỹ (giai đoạn 2), xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở 132 lô tại 07 khu đất thuộc địa bàn các xã Phong An, Phong Hiền, Phong Mỹ, Phong Hòa, Phong Chương, Điền Lộc, và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 tại vị trí các lô đất đấu giá Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 27/11/2023 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 28, 29 tháng 11 năm 2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:            

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 12/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/12/2023 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KQH trung tâm xã Phong Mỹ (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KQH trung tâm xã Phong Mỹ).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 12 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 12 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng lô, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.