Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường An Tây và phường Thủy Xuân, thành phố Huế,
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 04/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 07/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 11 lô đất tại phường An Tây và phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Địa điểm quỹ đất đấu giá, số thửa đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước: CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM

Địa điểm quỹ đất đấu giá

Số lô đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế tại đường Nguyễn Khoa Chiêm

02

Từ 117,0 m2 đến 137,9 m2

Từ 1.989.000.000 đồng đến 2.344.300.000 đồng

Từ 397.800.000 đồng đến 468.860.000 đồng

HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 19, phường Thủy Xuân, thành phố Huế tại đường Hoài Thanh

09

Từ 117,0 m2 đến 189,9 m2

Từ 2.000.700.000 đồng đến 3.437.190.000 đồng

Từ 400.140.000 đồng đến 687.438.000 đồng

 

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

c. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá theo từng lô đất bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá theo phương thức trả giá lên.

6. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - Website: http://daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế, địa chỉ: số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.