Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Phong Hiền, Phong Hòa và Phong Chương, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/02/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 01/03/2024 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền, Phong Hòa, Phong Chương
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền như sau:

* Quyền sử dụng đất ở 56 lô tại KDC xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 151,90 m2 đến 333,0 m2.

- Giá khởi điểm: Từ 835.450.000 đồng/lô đến 2.264.400.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 167.000.000 đồng/lô đến 452.000.000 đồng/lô.

* Quyền sử dụng đất ở 54 lô tại Khu dân cư kết hợp Dịch vụ Thương mại xã Phong Hiền (giai đoạn 2).

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 198,0 m2 đến 245,0 m2.

- Giá khởi điểm: Từ 831.600.000 đồng/lô đến 1.200.500.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 166.000.000 đồng/lô đến 240.000.000 đồng/lô.

* Quyền sử dụng đất ở 16 lô tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 234,6 m2 đến 309,5 m2.

- Giá khởi điểm: Từ 703.800.000 đồng/lô đến 1.083.250.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 140.000.000 đồng/lô đến 216.000.000 đồng/lô.

* Quyền sử dụng đất ở 05 lô tại Khu dân cư Trung Thạnh, xã Phong Chương.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 231,35 m2 đến 262,91 m2.

- Giá khởi điểm: Từ 694.050.000 đồng/lô đến 867.603.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 138.000.000 đồng/lô đến 173.000.000 đồng/lô.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 27/02/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 27/02/2024 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Hiền, UBND xã Phong Hòa và UBND xã Phong Chương.

 Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ và Khu dân cư kết hợp Dịch vụ Thương mại xã Phong Hiền: 08 giờ 00’ ngày 01/3/2024 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền.

- Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa: 14 giờ 00’ ngày 01/3/2024 tại Hội trường UBND xã Phong Hòa.

- Khu dân cư Trung Thạnh, xã Phong Chương: 15 giờ 00’ ngày 01/3/2024 tại Hội trường UBND xã Phong Chương.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567.