Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 29/09/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội trường UBND xã Điền Môn
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 02/11/2020 tại Hội trường UBND xã Điền Môn

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I.               Tài sản đấu giá

1. Xã Phong Hòa: 03 lô

 STT

 Số lô 

 Số tờ bản đồ

 Số tờ bản đồ mới

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu dân cư thôn Ba Bàu Chợ: 03 lô

1

1122

5

 

300,4

Vị trí 1, khu vực 1

600.000

180.240.000

7.500.000

28.000.000

2

1123

5

 

305,7

Vị trí 1, khu vực 1

600.000

183.420.000

7.500.000

28.000.000

3

1124

5

 

303,1

Vị trí 1, khu vực 1

600.000

181.860.000

7.500.000

28.000.000

Tổng cộng

 

909,2

 

 

545.520.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

2. Xã Điền Môn: 27 lô

 STT

 Số lô 

 Số thửa

 Số tờ bản đồ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I. Khu dân cư xen ghép thôn 1 Vĩnh Xương: 03 lô

 

 

 

1

294

 

11

350,00

Vị trí 1, khu vực 2

160.000

56.000.000

2.500.000

9.000.000

2

295

 

11

350,00

160.000

56.000.000

2.500.000

9.000.000

3

301

 

11

400,00

160.000

64.000.000

2.500.000

10.000.000

II. Khu dân cư xen ghép thôn 2 Vĩnh Xương: 01 lô

 

 

 

4

238

 

20

338,00

Vị trí 1, khu vực 2

150.000

50.700.000

2.000.000

8.000.000

III

Khu quy hoạch điểm dân cư xen cư Kế Môn: 04

 

 

 

5

21

169

31

320,1

Vị trí 2, khu vực 1

150.000

48.015.000

2.000.000

7.200.000

6

22

168

31

310,6

150.000

46.590.000

2.000.000

6.900.000

7

23

167

31

293,7

150.000

44.055.000

2.000.000

6.600.000

8

24

166

31

277,2

150.000

41.580.000

2.000.000

6.200.000

IV

Khu quy hoạch trung tâm xã thôn 2 Vĩnh Xương

 

 

 

9

 

417

21

355,0

Vị trí 1, khu vực 1

180.000

63.900.000

2.500.000

9.500.000

10

 

418

21

349,5

180.000

62.910.000

2.500.000

9.400.000

11

 

419

21

341,1

Vị trí 2, khu vực 1

150.000

51.165.000

2.000.000

7.600.000

12

 

420

21

330,6

150.000

49.590.000

2.000.000

7.400.000

13

 

421

21

315,2

150.000

47.280.000

2.000.000

7.000.000

14

 

422

21

352,3

150.000

52.845.000

2.000.000

7.900.000

15

 

423

21

385,5

150.000

57.825.000

2.000.000

8.600.000

16

 

424

21

385,9

150.000

57.885.000

2.000.000

8.600.000

17

 

425

21

324,1

150.000

48.615.000

2.000.000

7.200.000

18

 

426

21

298,9

 

150.000

44.835.000

2.000.000

6.700.000

19

 

427

21

291,5

150.000

43.725.000

2.000.000

6.500.000

20

 

429

21

372,0

150.000

55.800.000

2.000.000

8.300.000

21

 

430

21

369,8

150.000

55.470.000

2.000.000

8.300.000

22

 

431

21

374,0

Vị trí 2, khu vực 1

150.000

56.100.000

2.000.000

8.400.000

23

 

432

21

372,0

150.000

55.800.000

2.000.000

8.300.000

24

 

433

21

276,5

150.000

41.475.000

2.000.000

6.200.000

25

 

434

21

363,5

150.000

54.525.000

2.000.000

8.100.000

26

 

435

21

381,5

150.000

57.225.000

2.000.000

8.500.000

27

 

436

21

362,7

150.000

54.405.000

2.000.000

8.100.000

Tổng cộng

 

9.241,20

 

 

1.418.315.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

3. Xã Điền Hương: Khu dân cư thôn Thanh Hương Đông: 01 lô.

 STT

 Số lô 

 Số tờ bản đồ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

 Khu dân cư thôn Thanh Hương Đông: 01 lô

 

1

235

41

345,6

Vị trí 2, Quốc Lộ 49B (Từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn)

450.000

155.520.000

6.500.000

24.000.000

Tổng cộng

345,6

 

 

155.520.000

 

 

(Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại vị trí các lô đất đấu giá các xã Điền Môn, Điền Hương, Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 14/9/2020. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 15, 16 tháng 9 năm 2020.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng/lô trở xuống.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại Mục II thông báo này từ ngày 29/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2020 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2020.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 29 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất từng xã và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế