Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 22/11/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 25/11/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 110-2; Tờ bản đồ số 25.

- Địa chỉ: Tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

- Diện tích đất: 400,0 m2 (Bốn trăm mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 60,0 m2; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 340,0 m2.

          b. Nhà ở:

- Địa chỉ: Tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

          - Diện tích xây dựng: 221 m2; Diện tích sàn: 663 m2.

          - Kết cấu: Khung chịu lực BTCT, sàn tầng 2, tầng 3 BTCT, mái nhà lợp tôn đỏ sắt, tường xây đã tô trát, nền nhà lát gạch men.

          - Cấp hạng: Cấp 3; Số tầng: 3.

          Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 202633 do UBND thị xã Hương Thủy cấp ngày 14/8/2015; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00498.

2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản: 9.410.725.000 đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, lệ phí trước bạ về đất và tài sản gắn liền với đất do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định hiện hành. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng...liên quan đến tài sản đấu giá do người trúng đấu giá chi trả.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 1.800.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 22/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 24/11/2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá khu nhà đất tổ 4 phường Thủy Dương.

c. Bước giá: 50.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 22/11/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Đơn, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 25/11/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com.