Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc An, Vinh Hưng và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 15/08/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc An, Vinh Hưng và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

1.1. Xã Lộc An:

a. Khu quy hoạch dân cư thôn Nam: 05 lô đất.

- Vị trí: Thuộc vị trí 1 khu vực 2 nông thôn.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường số 1 đường bê tông rộng 5,5m (QH 13,5m), tuyến đường số 2 đường bê tông rộng 2,5m (QH 5,5m) và tuyến đường số 3 đường đât rộng 3,5m (QH 5,5m), có điều kiện thuận lợi cấp điện, cấp nước.

b. Khu dân cư xóm Xuân Lai, thôn An Lại: 01 lô đất.

- Vị trí: Nằm vị trí 1 và khu vực 1 nông thôn.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường 7,5m đường đường đất (QH 7,5m) và hai tuyến đường 5,5m đường bê tông rộng 3,5m (QH 5,5m), có điều kiện thuận lợi cấp điện, cấp nước.

1.2. Xã Vinh Hưng: Thửa C chưa đánh số, tờ bản đồ 67, thôn Phụng Chánh 2: 03 lô đất.

- Vị trí: Nằm vị trí 1, khu vực 2, xã Vinh Hưng.

- Hiện trạng tuyến đường quy hoạch số 5 rộng 7,5m, có điều kiện thuận lợi trong việc cấp điện, cấp nước.

- Thông tin quy hoạch: thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.3. Xã Vinh Mỹ: Khu dân cư xóm Mỹ Thành, thôn 4: 01 lô đất.

- Hạ tầng kỹ thuật: Thôn 4: Hiện trạng tuyến đường số 01 là đường bê tông, các tuyến số 2, tuyến 3 và tuyến 4 là đường đất, mặt bằng lô đất cao bằng mặt đường, đường giao thông thuận lợi, điều kiện cấp điện và cấp nước thuận lợi.

- Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô xen ghép tại các khu dân cư thôn 1, thôn 3, thôn 4, thôn 5, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô điểm dân cư nông thôn xóm Mỹ Hương Đông thôn 2 và xóm Mỹ Thành thôn 4, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Danh mục loại đất: Đất ở. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước

STT

Ký hiệu    lô đất

đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Số tờ

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Mức tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

I.        Xã Lộc An:

1.

Khu dân cư thôn Nam xã Lộc An (05 lô)

01

Lô số C01

232,9

142

64

900.000

209.610.000

42.000.000

10.000.000

02

Lô số C02

222,5

143

64

800.000

178.000.000

36.000.000

9.000.000

03

Lô số C03

242,3

144

64

800.000

193.840.000

39.000.000

10.000.000

04

Lô số C04

254,1

145

64

800.000

203.280.000

41.000.000

10.000.000

05

Lô số C05

256,9

146

64

800.000

205.520.000

41.000.000

10.000.000

2.

Khu dân cư xóm Xuân Lai thôn An Lại xã Lộc An (01 lô)

06

Lô số B03

200

180

75

1.200.000

240.000.000

48.000.000

12.000.000

II.     Xã Vinh Hưng: Thửa đất số C (chưa có tên), TBĐ số 67, tại thôn Phụng Chánh 2

07

Lô số C02

358,8

183

68

400.000

143.520.000

20.000.000

6.000.000

08

Lô số C03

454,8

184

68

400.000

181.920.000

25.000.000

7.000.000

09

Lô số C04

481,2

185

68

400.000

192.480.000

27.000.000

8.000.000

III.  Xã Vinh Mỹ: Khu dân cư xóm Mỹ Thành, thôn 4:

10

Lô số B1

225,6

   

300.000

68.680.000

9.000.000

3.000.000

Tổng cộng: 10 lô đất.

   

1.816.850.000

   
 

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 12/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 14/8/2020 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND các xã Lộc An, Vinh Hưng và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế