Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất tại khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 21/12/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vinh Xuân

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất tại khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1.Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu lô

Tờ bản đồ

Vị trí, khu vực

Diện tích           (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị

lô đất
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Bước giá
(đồng/m2)

1

A1

14

Vị trí 2 Quốc lộ 49B

185.5

4.000.000

742.000.000

145.000.000

100.000

2

A2

14

150

3.500.000

525.000.000

100.000.000

100.000

3

A3

14

150

3.500.000

525.000.000

100.000.000

100.000

4

A8

14

185.5

4.200.000

779.100.000

155.000.000

100.000

Tổng cộng

671

 

2.571.100.000

 

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 04 lô đất tại khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt quy hoạch phân lô khu đất ở xen ghép tại thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Kèm Bản vẽ phân lô khu đất); Quyết định số 1515/QĐ- UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang để quản lý khu phân lô đất ở xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang; Quyết định số 1620/QĐ- UBND ngày 03/7/2023 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất ở 28 lô đất tại khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn An Dương 1, xã Phú Thuận và khu quy hoạch thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang; Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND huyện Phú Vang về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 18/12/2023 tại vị trí các lô đất thuộc khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến hết ngày 13/12/2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá, khi đăng ký tham gia đấu giá thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:    

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 18/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2023 và nộp vào tài khoản số 5512429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Vinh Xuân.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2023 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Uỷ ban nhân dân xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên trên đơn giá m2, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0913465254, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3958780 hoặc UBND xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang./.