Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà và đất tại Số 510 đường Lạc Long Quân, tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 22/12/2023 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và nhà cửa, vật kiến trúc (tài sản gắn liền trên đất theo hiện trạng: Nhà cấp I, xây 5 tầng dùng để kinh doanh khách sạn) tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48; Địa chỉ: Số 510 đường Lạc Long Quân, tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. (chi tiết theo file đính kèm)

  1. Giá khởi điểm: 11.861.657.042 đồng.

  2. Tiền đặt trước: 2.300.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc, 174 Lý Thánh Tông, huyện Phú Lộc.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.