Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà và đất Tổ 12, Khu vực 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 23/11/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 366, tờ bản đồ số 20, địa chỉ: Tổ 12, Khu vực 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích: 816,90 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. (CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM)

  1. Giá khởi điểm: 7.937.774.523 đồng.

  2. Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế, 45 Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy./.