Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà số 09 Trần Bình Trọng, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 26/10/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại số 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 148; Tờ bản đồ số: 21.

- Địa chỉ: 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích đất: 200,0 m2 (Hai trăm mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 542814 do UBND thành phố Huế cấp ngày 22/10/2009.

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích xây dựng: 90,9 m2, diện tích sàn: 177,3 m2

- Kết cấu: Tường xây, khung BTCT, số tầng: 02.

Chi tiết theo Bản vẽ hiện trạng nhà, đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế lập ngày 17/7/2019.

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất nhà ở 02 tầng chưa được công nhận quyền sở hữu. Số liệu thửa đất được lập theo Giấy chứng nhận đã cấp và thể hiện công trình nhà ở theo hiện trạng. Có 1,5 m2 nhà thuộc thửa 59 xây dựng qua thửa 148 theo ranh giới giấy chứng nhận.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 4.023.288.143 đồng. Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản, phí công chứng và chi phí đăng ký tài sản. 

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất nhà ở 02 tầng chưa được công nhận quyền sở hữu, do đó người trúng đấu giá chịu trách nhiệm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 26/10/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com