Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà, đất tại địa chỉ: 147 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hậu, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 30/11/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 26, diện tích 1.028,9 m2;  Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 200m2; đất nông nghiệp: 828,9m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: lâu dài; đất nông nghiệp: 50 năm kể từ ngày 12/12/2013; Tài sản trên đất: 06 nhà tại địa chỉ số 147 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hậu, thành phố Huế.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 11.869.331.598 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 2.373.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ đến hết 17 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế./.