Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà đất tại 157 Tăng Bạt Hổ.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/09/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 22/09/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
  1. Tài sản đấu giá: Nhà, quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tọa lạc tại 175 (157 mới) Tăng Bạt Hổ, phường Tây Lộc (mới), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 186261 được UBND thành phố Huế cấp ngày 31 tháng 8 năm 2007; Số vào sổ cấp GCNQSD đất: H 00331-2007 02-015; Người sử dụng đất Ông Phan Thanh Hưng và bà Trần Thị Kiều Sinh, như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 127; Tờ bản đồ số: 5.

- Địa chỉ: 175 (157 mới) Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, (phường Tây Lộc (mới)), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 102,0 m2 (bằng chữ: một trăm linh hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng 102,0 m2; chung: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở: Nhà ở 02 tầng, diện tích xây dựng: 69,5 m2. Loại nhà: Tường + Khung bê tông cốt thép.

Ghi chú: 40,6 m2 đất và 7,9 m2 nhà nằm trong chỉ giới quy hoạch.

(Giấy chứng nhận bản gốc chưa thu hồi được).

  1. Giá khởi điểm của tài sản: 2.846.732.850 đồng.

3. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 569.000.000 đồng.

c. Bước giá: 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức, phương thưc, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế./.