Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà đất số 64 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ,, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/06/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 30/06/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 63, tờ bản đồ số 51, địa chỉ thửa đất: 64 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích: 52,8 m2 (Trong đó: Diện tích xây dựng: 43,5 m2; Diện tích sàn: 142,2 m2; Cấp (Hạng): III). Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  1. Giá khởi điểm: 2.192.085.350 đồng.

  2. Tiền đặt trước: 430.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.