Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà cửa, vật kiến trúc tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 41; Địa chỉ: Tân Cảng, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/08/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 26/08/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An như sau:

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 41; Địa chỉ: Tân Cảng, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hạng mục

công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

   Diện tích sàn hoặc        công suất

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm hoàn thành xây dựng

Thời hạn sở hữu

Nhà làm việc (1)

205,52

205,52

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà ăn (2)

207

207

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà chế biến (3)

420

420

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Kho lạnh (4)

180

180

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà để máy điện (5)

62,56

62,56

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà để than (6)

28

28

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà xưởng (7)

487,2

487,2

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2012

-/-

2. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An, tổ dân phố Tân Cảng, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Giá khởi điểm của tài sản: 292.462.213 đồng.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 58.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23/8/2022 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 26/8/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913465254, website: daugiatthue.com./.