Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 29/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 01/02/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 70 (B40), tờ bản đồ số 38, địa chỉ: B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

-      Diện tích sử dụng đất: 190,0 m2.

-      Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 190,0 m2; Sử dụng chung: Không.

-      Chức năng, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

-      Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

-      Diện tích xây dựng: 106,7m2; Diện tích sàn: 450,2m2. Nhà cửa, vật kiến trúc: Nhà ở 4 tầng và tầng áp mái, móng cột Bê tông cốt thép, móng tường xây gạch, khung cột bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn silicat, tường trong các phòng có giấy dán tường hoặc vẽ tranh mỹ thuật, tường trong nhà vệ sinh ốp gạch men, cửa khung nhôm kính, có hệ thống thang máy tài khách 4 điểm dừng 450kg và cầu thang bộ bê tông cốt thép, bạc cấp cầu thang ốp gach granit, lan can cầu thang khung sắt sơn tỉnh điện, nền lát gạch men granit, nền nhà vệ sinh lát gạch men nhám, sàn mái bê tông cốt thép.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 5.116.357.200 đồng (năm tỷ, một trăm mười sáu triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

b. Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 27 tháng 01 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2021 nộp vào tài khoản số 4009201002722 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17giờ 00 phút ngày 29/01/2021.

c. Bước giá: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiê Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 01 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế