Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà 26 Hà Huy Giáp, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 28/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Lô 3.23, 3.24, 3.25, KQH Nam Vỹ Dạ 6 (đợt 3) - phường Vỹ Dạ - thành phố Huế (nay 26 Hà Huy Giáp), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 171; Tờ bản đồ số: 37

- Địa chỉ: Lô 3.23, 3.24, 3.25, KQH Nam Vỹ Dạ 6 (đợt 3) - phường Vỹ Dạ - thành phố Huế.

- Diện tích: 501,0 m2 (Năm trăm lẻ một mét vuông).

- hình thứ sử dụng riêng: 501,0 m2; chung: Không

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (Nhận chuyển nhượng).

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: Lô 3.23, 3.24, 3.25, KQH Nam Vỹ Dạ 6 (đợt 3) - phường Vỹ Dạ - thành phố Huế

- Diện tích xây dựng: 164,9 m2, diện tích sàn: 483,5 m2

- Kết cấu: Tường gạch trụ BT, mái ngói, nền gạch men

- Số tầng: 03 + gác lững.

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 900118 do UBND thành phố Huế cấp ngày 31/10/2012.

2. Nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Lô 3.23, 3.24, 3.25, KQH Nam Vỹ Dạ 6 (đợt 3) - phường Vỹ Dạ - thành phố Huế (nay là 26 Hà Huy Giáp, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế.

          b. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 900118 do UBND thành phố Huế cấp ngày 31/10/2012; Quyết định số 12/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/ 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế về việc giảm giá tài sản (lần 6).

3. Giá khởi điểm của tài sản: 15.647.127.932 đồng. Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Phí trước bạ nhà đất, phí công chứng và các chi phí khác liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản do người trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành. 

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 25/01/2022 đến 17 giờ 00 ngày 27/01/2022 và nộp vào tài khoản số 4009201002722 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 27/01/2022).

c. Bước giá: 300.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 25/01/2022 tại Lô 3.23, 3.24, 3.25, KQH Nam Vỹ Dạ 6 (đợt 3) - phường Vỹ Dạ, thành phố Huế (nay là 26 Hà Huy Giáp, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức xem tài sản vào các ngày 20 và 21 tháng 01 năm 2022, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ý tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2022.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 19/01/2022 đến ngày 25/01/2022 tại Trung tâm.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Đơn, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 28/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com