Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô tài sản tịch thu do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 24/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với  Công an thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và  hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số Lượng

Đơn giá (đồng)

Tỷ lệ % CLCL

Thành tiền (đồng)

01

Bàn chải đánh răng

cái

5.220

3.000

 

15.660.000

02

Hộp đựng thực phẩm 4 tầng

cái

60

12.000

 

720.000

03

Nồi điện các loại

cái

26

50.000

 

1.300.000

 

04

Khăn giấy

bao

750

2.500

 

1.875.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

19.555.000

(Bằng chữ: Mười chín triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn đồng)

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang lưu giữ tại kho của Công an thị xã Hương Thủy.

c. Người có tài sản: Công an thị xã Hương Thủy, địa chỉ 78 Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điềm của tài sản đấu giá: 19.555.000 đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 19/8/2020 đến ngày 21/8/2020 và nộ bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế ( Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp).

d. Bước giá: 200.000 đồng và được áp dụng từ vòng 1

 3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 21 tháng 8 năm 2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá  và tiền đặt trước cho Trung tâm  theo đúng thời gian quy định (Khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính- tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00’ ngày 24 tháng 8 năm 2020 Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com