Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô tài sản tịch thu (9.140.000 đồng) do Cục QLTT chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/05/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 29/05/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 

STT

Tên; chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ của tang vật

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Tình trạng tang vật

1

Hũ thuỷ tinh có nắp đậy, hiệu XIN QI, 200ml (2 lọ/hộp), do nước ngoài sản xuất

Hộp

40

25.000

1.000.000

Còn mới

2

Hũ thuỷ tinh có nắp đậy, hiệu STORAGE JAR, 120ml, do nước ngoài sản xuất

Hộp

30

30.000

900.000

3

Kéo, hiệu PJ, do nước ngoài sản xuất

Cái

40

18.000

720.000

4

Kéo, hiệu JIE LAN SHI, do nước ngoài sản xuất

Cái

60

27.000

1.620.000

5

Bộ nồi INOX (5 cái), hiệu STOCK POT, do nước ngoài sản xuất

Bộ

10

45.000

450.000

6

Bộ thau (03 cái), do nước ngoài sản xuất

Bộ

10

45.000

450.000

7

Vợt vớt thức ăn cán gỗ, do nước ngoài sản xuất

Cái

20

40.000

800.000

8

Vợt vớt thức ăn, do nước ngoài sản xuất

cái

100

32.000

3.200.000

 

Tổng cộng:

 

 

 

9.140.000

 

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang được lưu giữ, bảo quản tại Kho Đội Quản lý thị trường số 3, địa chỉ: 07 Đặng Tràm, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

  c. Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 126 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 9.140.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 24/5/2023 đến ngày 26/5/2023 nộp bằng tiền mặt hoặc vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Bước giá: 200.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên không hạn chế số vòng đấu giá, thực hiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.