Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô cát xây, khối lượng 21.839m3
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 15/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 18/10/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển giao, như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cát xây; Khối lượng: 21.839m3. Tài sản đấu giá hiện đang bảo quản tại bãi Ga Ra nội bộ của Công ty TNHH TMDV-VT Tuấn Phát; địa chỉ xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm: 5.022.970.000 đồng.

3. Tiền đặt trước: 800.000.000 đồng.

4. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có Giấy phép kinh doanh bãi tập kết vật liệu xây dựng, có nhu cầu đấu giá tài sản trên chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến hết 17 giờ 00’ ngày 15/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 30 ngày 18/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.