Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá khu đất: Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế (Địa chỉ Từ số 106 đến 114 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế)
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 03/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 06/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền thuê đất tại Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên khu đất: Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế.

a. Địa chỉ khu đất: Từ số 106 đến 114 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế;

b. Diện tích khu đất đấu giá: 599,65 m2 (Có Bản đồ khu đất kèm theo).

2. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, trong đó có một số tiêu chí chính đối với khu đất số 106 - 114 đường Lê Lợi như sau:

a. Mật độ xây dựng: ≤ 100%;

b. Chiều cao công trình:  ≤ 18m; xây dựng 1 - 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe;

c. Chỉ giới đường đỏ: Đường Lê Lợi: 19,5m (4,5m + 10,5m + 4,5m);

d.Chỉ giới xây dựng: Trùng chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi (Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ, bố trí lối lên xuống tầng hầm lùi  ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ).

3. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam ).

4. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền một (01) lần để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

6. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 25 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư).

7. Giá khởi điểm: 42.275.325.000 đồng.

 

8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến trước 17 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 06/8/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3898926, website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.