Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các Khu dân cư xen ghép thôn 1, 2, 3, 4 xã Quảng Công, huyện Quảng Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/05/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 26/05/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Công
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các Khu dân cư xen ghép thôn 1, 2, 3, 4 xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1.Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Ghi chú

*

Khu dân cư xen ghép thôn 1, vị trí 3

       

1

T596

T596

169,0

Vị trí 1, tuyến QL 49B đoạn từ giáp ranh xã Quảng Ngạn đến ngã ba đường nối từ Quốc lộ 49 ra xóm Am

5.700.000

963.300.000

38.500.000

192.700.000

2 mặt tiền

2

T597

T597

161,9

5.500.000

890.450.000

35.600.000

178.100.000

 

*

Khu dân cư xen ghép thôn 1, vị trí 4

 

 

 

 

3

T591

T591

300,3

Vị trí 2, tuyến đường liên thôn từ thôn 1 đến thôn 4

2.500.000

750.750.000

30.000.000

150.200.000

2 mặt tiền

4

T592

T592

272,9

2.300.000

627.670.000

25.100.000

125.500.000

 

*

Khu dân cư xen ghép thôn 2

 

 

 

 

5

T655

T655

203,3

Khu vực 3

1.600.000

325.280.000

13.000.000

65.100.000

 

6

T656

T656

219,2

1.600.000

350.720.000

14.000.000

70.100.000

 

*

Khu dân cư xen ghép thôn 3

 

 

 

 

7

T459

T459

349,7

 

 

 

Khu vực 3

 

 

 

2.200.000

769.340.000

30.800.000

153.900.000

3 mặt tiền

8

T460

T460

275,5

1.800.000

495.900.000

19.800.000

99.200.000

 

9

T461

T461

271,4

1.800.000

488.520.000

19.500.000

97.700.000

 

10

T462

T462

142,7

2.000.000

285.400.000

11.400.000

57.100.000

2 mặt tiền

11

T470

T470

381,9

1.800.000

687.420.000

27.500.000

137.500.000

 

12

T471

T471

395,2

1.800.000

711.360.000

28.500.000

142.300.000

 

13

T472

T472

489,1

2.200.000

1.076.020.000

43.000.000

215.200.000

3 mặt tiền

*

Khu dân cư xen ghép thôn 4

 

 

 

 

14

T653

T653

222,7

Vị trí 1, tuyến đường liên thôn từ thôn 1 đến thôn 4

2.200.000

489.940.000

19.600.000

98.000.000

2 mặt tiền

15

T654

T654

205,4

Vị trí 2, tuyến đường liên thôn từ thôn 1 đến thôn 5

2.000.000

410.800.000

16.400.000

82.200.000

 

16

T655

T655

205,3

2.000.000

410.600.000

16.400.000

82.100.000

 

17

T656

T656

199,6

2.000.000

399.200.000

16.000.000

79.800.000

 

Tổng cộng: 17 lô đất

10.132.670.000

 

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 17 lô đất tại vị trí các thôn 1, 2, 3, 4 xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc khu dân cư xen ghép các thôn 1, 2, 3, 4 xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 23/5/2022 đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2022 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Công.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 23/5/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/5/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền./.