Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 01/06/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 04/06/2022 tại Hội trường UBND xã Quảng Phú
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1.Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu

lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất

cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Ghi chú

1

376

376

192,0

Vị trí 2, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ (giáp Nam Phù) (từ thửa số 72, tờ bản đồ số 22 đến thửa số 103, tờ bản đồ số 18); đường QH 10m, hiện trạng đường bê tông 5m

6.000.000

1.152.000.000

46.100.000

230.400.000

 

2

377

377

189,0

6.500.000

1.228.500.000

49.100.000

245.700.000

2 mặt tiền

3

378

378

230,0

Vị trí 3, tuyến đường từ cổng chào Bác Vọng Đông đến xóm ông Nghệ (giáp Nam Phù)(từ thửa số 72, tờ bản đồ số 22 đến thửa số 103, tờ bản đồ số 18); đường quy hoạch 7.0m, hiện trạng đường đất 4.0m

3.500.000

805.000.000

32.200.000

161.000.000

 

4

379

379

226,0

3.500.000

791.000.000

31.600.000

158.200.000

 

5

380

380

221,0

3.500.000

773.500.000

30.900.000

154.700.000

 

6

381

381

216,0

3.500.000

756.000.000

30.200.000

151.200.000

 

7

382

382

211,0

3.500.000

738.500.000

29.500.000

147.700.000

 

8

383

383

207,0

3.500.000

724.500.000

29.000.000

144.900.000

 

9

384

384

202,0

3.500.000

707.000.000

28.300.000

141.400.000

 

10

385

385

200,0

3.500.000

700.000.000

28.000.000

140.000.000

 

11

386

386

203,0

3.500.000

710.500.000

28.400.000

142.100.000

 

12

387

387

205,0

3.500.000

717.500.000

28.700.000

143.500.000

 

13

388

388

208,0

3.500.000

728.000.000

29.100.000

145.600.000

 

Tổng cộng: 13 lô đất

10.532.000.000

 

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 13 lô đất tại vị trí khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí thuộc khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 01/6/2022 đến 17 giờ 00 ngày 03/6/2022 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Phú.

 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01/6/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 30/5/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 04/6/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền./.