Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và khu dân cư phía Bắc nhà Văn Hóa huyện, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 17/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 20/10/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa thị trấn Sịa
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và khu dân cư phía Bắc nhà Văn Hóa huyện, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/

Vị trí

Giá đất cụ thể  (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

*

Khu dân cư tổ dân phố Vân Căn

 

 

1

T300

300

248,0

Vị trí 1, đường Đặng Huy Cát

6.000.000

1.488.000.000

59.500.000

297.600.000

2

T301

301

186,0

6.000.000

1.116.000.000

44.600.000

223.200.000

3

T302

302

183,0

6.000.000

1.098.000.000

43.900.000

219.600.000

4

T303

303

166,0

6.600.000

1.095.600.000

43.800.000

219.100.000

*

Khu dân cư phía Bắc Nhà văn hóa huyện Quảng Điền (Khu B)

   

5

B1

298

329,7

Vị trí 2 đường Nguyễn Vịnh (1B), đoạn Ngã tư đường Trần Bá Song (Nguyễn Vịnh) (thửa số 224, tờ BĐ số 7) đến Ngã tư đường Hóa Châu (đường  tránh lũ) (thửa số 132. tờ BĐ số 13), đường QH 11,55m. hiện trạng đường bê tông 5,0m

10.500.000

3.461.850.000

138.500.000

692.400.000

6

B2

299

165,1

10.000.000

1.651.000.000

66.000.000

330.200.000

7

B3

300

165,3

10.000.000

1.653.000.000

66.100.000

330.600.000

8

B14

311

311,6

10.500.000

3.271.800.000

130.900.000

654.400.000

9

B15

312

158,7

10.000.000

1.587.000.000

63.500.000

317.400.000

10

B16

313

160,5

10.000.000

1.605.000.000

64.200.000

321.000.000

Tổng cộng: 10 lô đất

 

18.027.250.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 10 lô đất tại vị trí khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và khu dân cư phía Bắc Nhà văn hóa huyện Quảng Điền, thuộc địa bàn thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí khu dân cư tổ dân phố Vân Căn và khu dân cư phía Bắc Nhà văn hóa huyện Quảng Điền, thuộc địa bàn thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:    

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 17/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 19/10/2022 và nộp vào tài khoản số 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Sịa.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 19/10/2022).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 17/10/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); Với điều kiện có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/10/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608; Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền./.