Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê thời hạn 05 năm diện tích 636 m2 tầng 2,3 khối nhà văn phòng thuộc khu nhà tại số 270 Nguyễn Văn Linh để làm gia công, chế tác nữ trang, mỹ nghệ.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 17/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 20/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê có thời hạn  tài sản công như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản, thời hạn cho thuê, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

TT

Tài sản cho thuê/hoạt động

Thời gian

cho thuê (năm)

Giá khởi điểm

đấu giá

(đồng/năm)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

1

636 m2 tầng 2,3 khối nhà văn phòng thuộc khu nhà tại số 270 Nguyễn Văn Linh để làm gia công, chế tác nữ trang, mỹ nghệ.

05

332.400.000

66.000.000

6.000.000

2. Thời gian cho thuê, phương thức nộp tiền thuê tài sản:

a. Thời gian cho thuê từ ngày hợp đồng cho thuê đầu tiên có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026 (05 năm).

b. Thời hạn hợp đồng cho thuê: Ký hợp đồng cho thuê từng năm một.

c. Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền hàng năm.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 270 Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Giấy tờ kèm theo tài sản: Đề án số 02/ĐA-TTHTND ngày 18/11/2021 của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh vào mục đích cho thuê; Quyết định số 53/QĐ-TTHTND ngày 20/12/2021 của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản công tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 17/01/2022 tại Khối nhà văn phòng thuộc Khu nhà, đất số 270 Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 12 và 13 tháng 01 năm 2022, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 11/01/2022.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 17/01/2022 đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê tài sản công tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2022).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 17/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài sản công theo đúng mục đích cho thuê đã được phê duyệt; Với cách thức có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913462524, website: daugiatthue.com.