Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng các lô ki ốt có thời hạn tại chợ Khe Tre huyện Nam Đông
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Nam Đông
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 30/05/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 02/06/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đông tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng các lô ki ốt có thời hạn tại chợ Khe Tre huyện Nam Đông như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, số lượng, vị trí, mục đích sử dụng, thời hạn cho thuê, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Danh mục tài sản đấu giá: Tổng số ki ốt: 08 ki ốt.

b. Tổng diện tích các ki ốt cho thuê: 126,0 m2.

c. Mục đích, chức năng sử dụng ki ốt: Kinh doanh các ngành hàng theo quy định và phải được sự thống nhất của UBND huyện là Chỉ được buôn bán, kinh doanh các mặt hàng tạp hóa. Người trúng đấu giá tài sản không được sử dụng tài sản với mục đích cho thuê lại khi chưa có sự đồng ý của bên cho thuê.

d. Thời hạn cho thuê: Được sử dụng ki ốt trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của UBND huyện và từ ngày ký hợp đồng cho thuê.

đ. Hình thức sử dụng ki ốt: Nhà nước cho thuê trả tiền thuê ki ốt hàng năm thông qua đấu giá cho thuê. Giá thuê năm đầu tiên được xác định là giá đấu trúng, năm thứ 2 mức thu tiền hàng năm tăng 05% so với giá năm đầu tiên.

e. Hạ tầng kỹ thuật ki ốt: Đã xây dựng hoàn chỉnh.

g. Vị trí các lô Ki ốt: Mặt tiền chợ, đối diện Bưu điện huyện Nam Đông.

h. Hình thức nộp tiền thuê vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền thuê hàng năm cho đến hết thời hạn thuê.

i. Ký hiệu ki ốt, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

STT

Ký hiệu Ki ốt

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm năm thứ nhất (đồng/m2)

Giá khởi điểm năm thứ nhất (đồng/Ki ốt)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá

(đồng)

1

Ki ốt đôi số 01+02

18

1.950.000

35.100.000

7.000.000

1.000.000

2

Ki ốt đơn số 23

9

1.950.000

17.550.000

3.500.000

500.000

3

Ki ốt đơn số 26

9

1.950.000

17.550.000

3.500.000

500.000

4

Ki ốt đôi số 27+28

18

1.950.000

35.100.000

7.000.000

1.000.000

5

Ki ốt đôi số 29+30

18

1.950.000

35.100.000

7.000.000

1.000.000

6

Ki ốt đôi số 31+32

18

1.950.000

35.100.000

7.000.000

1.000.000

7

Ki ốt đôi số 33+34

18

1.950.000

35.100.000

7.000.000

1.000.000

8

Ki ốt đôi số 35+36

18

1.950.000

35.100.000

7.000.000

1.000.000

Tổng cộng

126

 

245.700.000

 

 

                       
 

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước và chịu hoàn toàn các chi phí bảo trì, sửa chữa, cải tạo liên quan).

k. Nơi có tài sản đấu giá: Chợ Khe Tre, địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

l. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- 50.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản có giá khởi điểm dưới 20 triệu đồng.

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản có giá khởi điểm từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

m. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 30/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 01/6/2023 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo số tài khoản 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền đặt trước ghi: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê lô ki ốt Chợ Khe Tre (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê lô ki ốt Chợ Khe Tre). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 01/6/2023 và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi tổ chức đấu giá.

n. Bước giá: Cụ thể đối với từng tài sản được quy định ở mục tài sản đấu giá.

o. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê tài sản theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Nam Đông về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng các lô ki ốt có thời hạn tại Chợ Khe Tre huyện Nam Đông. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Nam Đông về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng các lô ki ốt có thời hạn tại Chợ Khe Tre huyện Nam Đông; Biên bản xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê các lô Ki ốt chợ Khe Tre ngày 04 tháng 01 năm 2023; Biên bản xác định giá mục đích sử dụng các lô Ki ốt chợ Khe Tre ngày 12 tháng 01 năm 2023.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đông. Địa chỉ: 191 đường Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 24 tháng 5 năm 2023 tại nơi có tài sản đấu giá 08 vị trí kiôt cho thuê. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 22/5/2023 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đông tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 23 và 24/5/2023.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm, người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 ngày 30 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đông. Địa chỉ: 191 đường Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng ki ốt theo đúng mục đích cho thuê được quy định, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

c. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có: Đơn đăng ký đấu giá cho thuê tài sản (theo mẫu do Trung tâm ban hành) và CMND/CCCD đối với Cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức. Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo Văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền.

6. Hình thức đấu giá, phương thức, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá, đấu giá từng lô ki ốt với trình tự quy định tại Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 02 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre, địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đông, địa chỉ: 191 đường Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế /.