Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê mặt bằng tầng 4 tòa nhà 9 tầng và một phần mặt tiền tại khu nhà 02 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 08/02/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 11/02/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung – Tây Nguyên (VTV8) tổ chức đấu giá tài sản cho thuê như sau:

1. Số lượng, tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá: Đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng tại khu nhà 02 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, chi tiết như sau:

STT

Tài sản cho thuê

Diện tích cho thuê (m2)

Mức giá khởi điểm cho thuê

(đồng/năm)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

1

Mặt bằng tầng 4 tòa nhà 9 tầng.

450

408.307.500

80.000.000

10.000.000

2

Một phần mặt tiền đường Lý Thường Kiệt.

316,2

627.807.195

125.000.000

15.000.000

Tổng cộng

1.036.114.695

205.000.000

 

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác.

2. Mục đích sử dụng, thời gian cho thuê, phương thức nộp tiền thuê tài sản:

- Mục đích sử dụng tài sản thuê: Làm văn phòng.

- Thời gian cho thuê dự kiến: 5 năm, kể từ ngày Hợp đồng cho thuê tài sản có hiệu lực.

- Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Khu nhà 02 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung – Tây Nguyên, địa chỉ 258 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Hồ sơ kèm theo tài sản: Đề án ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung – Tây Nguyên (VTV8); Quyết định số 1164/QĐ-THVN ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Cho thuê một phần mặt bằng đường Lý Thường Kiệt và mặt bằng đường Ngô Quyền tại khu nhà 02 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế”; Chứng thư thẩm định giá số 1965/CTTĐG-CNHUE ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Công ty CP Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – Bất Động Sản; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 344527 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 11 tháng 12 năm 2020.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 25, 26 tháng 01 năm 2022 tại Khu nhà 02 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 24/01/2022.  

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 02 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiền  hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

TT

Giá khởi điểm tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Trên 500 triệu đồng

500.000

Tiền bán hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 08 tháng 02 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2022 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 02 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:  Tổ chức có nhu cầu thuê mặt bằng, đăng ký tham gia đấu giá, cam kết sử dụng mặt bằng đúng mục đích, đúng quy định tại Quyết định số 1164/QĐ-THVN ngày 07 tháng 12 tháng 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam; Đề án ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung – Tây Nguyên (VTV8), chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định (đăng ký tham gia đấu giá theo từng tài sản cho thuê). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. 

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 11 tháng 02 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung – Tây Nguyên./.