Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê Vị trí Quầy ATM tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 10/06/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 13/06/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Vị trí Quầy ATM tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, diện tích: 5 m2, giá khởi điểm: 12.600.000 đồng/1 năm, tiền đặt trước: 2.500.000 đồng, thời gian thực hiện 03 năm, ký hợp đồng hằng năm

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức có nhu cầu thuê, cam kết sử dụng đúng mục đích, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 10/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 13/6/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.