Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê Căn tin Trường THPT chuyên Quốc học Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 29/05/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 01/06/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường THPT chuyên Quốc học Huế tổ chức đấu giá cho thuê tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Phòng căntin 178,5m2 (gần khu nội trú), để kinh doanh văn phòng phẩm, ăn sáng, nước uống giải khát không cồn cho học sinh, giáo viên. Thời gian cho thuê: 05 năm, ký hợp đồng hằng năm, phương thức trả tiền hàng năm.

  2. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng/năm.

  3. Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng.
  4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, cam kết sử dụng đúng mục đích, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 29/5/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.
  5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

  6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 01 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 hoặc Trường THPT chuyên Quốc học Huế, 12 Lê Lợi, thành phố Huế./.