Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê 02 vị trí sử dụng vào mục đích kinh doanh: Mặt bằng nhà thi đấu và Căng tin tại Trường THPT Gia Hội, địa chỉ: 104 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Gia Hội, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 02/07/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 05/07/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Gia Hội tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê 02 vị trí tại Trường THPT Gia Hội như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, số lượng, vị trí, mục đích sử dụng, thời hạn cho thuê, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá: Đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê 02 vị trí (Mặt bằng nhà thi đấuCăng tin) tại Trường THPT Gia Hội như sau:

STT Lô

Tên và địa điểm mặt bằng cho thuê đấu giá

Diện tích cho thuê (m2)

Số giờ thuê trong ngày

(giờ)

Số ngày thuê trong tháng (ngày)

Số tháng cho thuê/01 năm (tháng)

Giá khởi điểm cho thuê/1 năm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Mục đích sử dụng

tài sản

1

Mặt bằng nhà thi đấu

360

04

26

10

50.000.000

10.000.000

2.000.000

Tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao, bóng bàn, cầu lông…

2

Căng tin

90

08

26

08

40.000.000

8.000.000

1.000.000

Phục vụ học sinh

 

- Giá cho thuê: là giá trúng đấu giá. Giá trên đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm tiền điện nước, vệ sinh, bảo vệ…

- Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền 02 lần/1 năm.

- Thời gian thực hiện cho thuê: 05 năm, trong đó:

+ Thời gian cho thuê nhà thi đấu mỗi năm là: 10 tháng. Trong đó: Dành nhà thi đấu vào buổi chiều thứ Bảy hàng tuần, từ 13h00 đến 17h00, cho học sinh và giáo viên và được phục vụ miễn phí. Cụ thể thời gian sử dụng của Nhà trường và thời gian cho thuê đối với mặt bằng nhà thi đấu như sau: Từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày: Nhà thi đấu được sử dụng phục vụ cho công tác dạy học và cho tất cả giáo viên, học sinh có nhu cầu luyện tập thể thao. Thời gian cho thuê mặt bằng nhà thi đấu thuê hàng ngày ngoài giờ hành chính trong khoảng thời gian: Buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút, buổi chiều từ 17h30 đến 20h00.

+ Thời gian cho thuê căng tin mỗi năm là: 08 tháng (Từ tháng 2 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12).

b. Nơi có tài sản đấu giá: 02 vị trí (Mặt bằng nhà thi đấuCăng tin) tại Trường THPT Gia Hội, địa chỉ: 104 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Gia Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá/tài sản đấu giá.

d. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước cụ thể theo quy định ở mục tài sản đấu giá từ ngày 02/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 04/7/2024 và nộp vào tài khoản số 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung học phổ thông Gia Hội. Địa chỉ: 104 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Gia Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 26 tháng 6 năm 2024 tại 02 vị trí (Mặt bằng nhà thi đấuCăng tin) tại Trường THPT Gia Hội. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 24/6/2024 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường THPT Gia Hội tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2024.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm, người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm khảo sát hiện trạng thực tế tài sản đấu giá theo đúng mục đích thuê để kinh doanh, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định Luật đấu giá và các quy định khác có liên quan có nhu cầu thuê mặt bằng, đăng ký tham gia đấu giá, cam kết sử dụng mặt bằng đúng mục đích, đúng quy định tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê tại Trường THPT Gia Hội; Đề án số 66/ĐA-THPT.GH ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Trường THPT Gia Hội sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê;

c. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- Đơn đăng ký đấu giá cho thuê tài sản (theo mẫu của Trung tâm phát hành).

- Đối với tài sản đấu giá: Mặt bằng nhà thi đấu phải có giấy phép đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề về hoạt động thể thao, CCCD người đại diện theo pháp luật và Bản cam kết (bản chính) có nội dung: Khi trúng đấu giá phải đưa vào mặt bằng được cho thuê vào hoạt động trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê tài sản và cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh năng lực về lĩnh vực hoạt động thể thao có liên quan đến tài sản thuê trước khi đưa vào hoạt động.

- Đối với tài sản đấu giá: Căng tin phải có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, CCCD người đại diện theo pháp luật và Bản cam kết (bản chính) có nội dung: Cam kết có giấy phép an toàn thực phẩm trước khi đưa vào hoạt động và khi trúng đấu giá phải đưa vào mặt bằng được cho thuê vào hoạt động trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê tài sản.

- Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo Văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền và CCCD của người được ủy quyền.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên theo từng tài sản với trình tự quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản và phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 7 năm 2024.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, hộ kinh doanh có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trường THPT Gia Hội, địa chỉ: 104 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Gia Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.