Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc theo hiện trạng trên đất, cây trồng các loại tọa lạc tại thửa đất số: 143, tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế L5)
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện A Lưới
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 02/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:30 05/02/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản; Giá khởi điểm tài sản; Nguồn gốc, hồ sơ, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và Người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc theo hiện trạng trên đất, cây trồng các loại tọa lạc tại thửa đất số: 143, tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) như sau:

a. Quyền sử dụng đất:

* Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 565802 do UBND huyện A Lưới cấp ngày 06 tháng 6 năm 2005 vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 00809/QSDĐ/511/H-UBND/2005 chủ sử dụng đất ông/bà Nguyễn Thị Cúc và Hoàng Mạnh Linh.

- Thửa đất số: 143, tờ bản đồ số: 10.

- Địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Diện tích: 5.934,8m2.

* Theo bản vẽ hiện trạng nhà, đất của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện A Lưới lập ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới để làm cơ sở thi hành án:

- Thửa đất số 143, tờ bản đồ số 10; Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Tổng diện tích khu đất đo vẽ: 6.274,3m2.

Mục đích sử dụng: Đất ở và đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Trong đó:

+ Diện tích nằm trong CGQH giao thông: 265,0m2.

+ Diện tích nằm trong hành lang bảo vệ mương bê tông: 187,0m2.

+ Diện tích nằm ngoài CGQH: 5.822,3m2. Trong đó: Phần diện tích đất trồng cây lâu năm: 5.522,3m2 và phần diện tích đất ở: 300m2.

b. Nhà cửa, vật kiến trúc hiện trạng:

* Công trình A: Quán

- Diện tích xây dựng: 17,0m2.

Trong đó:

+ Diện tích nằm trong CGQH giao thông: 15,3m2.

+ Diện tích nằm trong hành lang bảo vệ mương bê tông: 1,7m2.

- Kết cấu: Mái tranh, vách nứa.

* Công trình B: Nhà xây

- Diện tích xây dựng: 40,5m2.

Trong đó:

+ Diện tích nằm trong hành lang bảo vệ mương bê tông: 22,6m2.

+ Diện tích nằm ngoài CGQH: 17,9m2.

- Kết cấu: Mái fibro xi măng, tường bờ lô.

* Công trình C: Nhà gỗ

- Diện tích xây dựng: 71,7m2.

- Kết cấu: Mái ngói, vách gỗ.

* Công trình D: Quán

- Diện tích xây dựng: 17,7m2.

- Kết cấu: Mái fibro xi măng, tường bờ lô.

* Công trình E: Hồ cá

- Diện tích: 564,0m2.

(Tài sản gắn liền với đất nhà cửa, vật kiến trúc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).     

c. Cây trồng: Cây trâu, muối, đoát, trầm gió, mai, chè, lúa nước, xoài, mít, hồng, vả, khế, chôm chôm, chanh, ngũ gia bì, ổi, đào, quýt, bưởi, quế, nhãn, vải, dâu đất, a hum, mây, tre, tre luồng, chuối, đu đủ, cau, dứa, sâm cảnh, a tút cảnh, đùng đình, mật nhân theo hiện trạng.

* Nơi có tài sản đấu giá: tại thửa đất số: 143, tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.711.654.731 đồng (Một tỷ, bảy trăm mười một triệu, sáu trăm năm mươi bốn nghìn, bảy trăm ba mươi mốt đồng) (Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản). Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... (nếu có) liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới chuyển giao theo Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 34/2019/QĐST-KDTM ngày 21/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định Thi hành án theo đơn yêu cầu số 20/QĐ-CCTHADS ngày 01/11/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 34/2019/QĐST-KDTM ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đơn yêu cầu thi hành án ngày 16/9/2019 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á gửi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế. Quyết định ủy thác số 21/QĐ-CCTHADS ngày 24/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 20/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện A Lưới. Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản. Thông báo số 454/TB-CCTHADS ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới về việc cưỡng chế thi hành án. Các Biên bản về việc cưỡng chế kê biên tài sản ngày 07 tháng 01 năm 2020; Biên bản thảo thuận về giá tài sản kê biên ngày 07 tháng 01 năm 2020; Biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản ngày 07 tháng 01 năm 2020. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 565802 do UBND huyện A Lưới cấp ngày 06/6/2005 vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 00809/QSDĐ/511/H-UBND/2005 chủ sử dụng đất ông, bà Nguyễn Thị Cúc và Hoàng Mạnh Linh. Bản vẽ hiện trạng nhà, đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện A Lưới lập ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới để làm cơ sở thi hành án. Công văn số 345/UBND-TNMT ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc giải quyết liên quan đến vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất sai hạn mức đất ở; Chứng thư thẩm định giá số 181/CTTĐG-CNHUE ngày 17/02/2020 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC; Công văn số 75/TB-CCTHADS ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới về việc ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản; Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc giảm giá tài sản kê biên (lần 1), Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 6 năm 2020 về việc giảm giá tài sản kê biên (lần 2); Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc giảm giá tài sản kê biên (lần 3); Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc giảm giá tài sản kê biên (lần 4); Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 11 năm 2020 về việc giảm giá tài sản kê biên (lần 5) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới.

 4. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới, địa chỉ: 31 Đinh Núp, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại thửa đất số: 143, tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 27/01/2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 28 và 29 tháng 01 năm 2021.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 02 tháng 02 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 02 năm 2021 và nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào:

- Tài khoản số 4009201002722 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

- Tài khoản số: 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 04/02/2021.

c. Bước giá (Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức, điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định (khuyến khích hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) kèm theo Giấy CMND/CCCD, hộ khẩu của vợ và chồng: 02 bản; Trường hợp vợ, chồng không cùng hộ khẩu: Hồ sơ kèm theo Giấy Chứng nhận kết hôn; Trường hợp cá nhân chưa đăng ký kết hôn: Hồ sơ kèm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền CMND/CCCD của người được ủy quyền.

          III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 ngày 05 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, số vòng, phương thưc đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Không hạn chế số vòng trả giá; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện A Lưới