Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Khu nhà đất số 35 đường Phò Trạch, TDP Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 05/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 08/12/2023 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Điền

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất Trụ sở cũ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phong Điền, địa chỉ: Số 35 đường Phò Trạch, TDP Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

- Diện tích khu đất đấu giá: 1.392,7 m2.

- Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: 01 nhà làm việc 02 tầng với diện tích xây dựng là 151,8m2, diện tích sàn 303,8m2; 01 khu nhà kho với diện tích xây dựng là 80,7m2, diện tích sàn 80,7m2.

- Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê.   

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 8.901.791.000 đồng. Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất: 7.790.971.429 đồng; Giá trị tài sản trên đất: 1.110.820.000 đồng.

3. Tiền đặt trước: 1.780.358.000 đồng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất cho thuê tại Phương án đấu giá và các quy định của Luật Đất đai, đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chấp nhận quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 05/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 08 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường UBND  thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Tổ chức kinh tế có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền./.