Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Ca nô TKCN- ST- 660
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 09/06/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 12/06/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Thanh lý 01 tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 01 (Ca nô TKCN- ST- 660), đưa vào sử dụng năm 2001, hiện đang lưu giữ tại Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế. (chi tiết tài sản theo file đính kèm)

2. Giá khởi điểm: 95.986.000 đồng.

3. Tiền đặt trước: 19.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá, công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.