Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 50 lô đất tại Khu dân cư xứ Ma Đa (Khu B và Khu C), xã Phong An và xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 04/06/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Hội trường UBND xã Phong An
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 07/06/2024 tại Hội trường UBND xã Phong An
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở 50 lô đất tại Khu dân cư xứ Ma Đa (Khu B và Khu C), xã Phong An và xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:a. Danh mục loại đất: Đất ở tại nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 1 mặt tiền đường quy hoạch 13,5m; vị trí 1 mặt tiền đường quy hoạch 16,5m; vị trí 1 mặt tiền đường quy hoạch 26,0 m.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 11.358,9 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (điện, nước, đường giao thông,..) đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ THEO FILE ĐÍNH KÈM

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:            

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 04/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/6/2024 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

 Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KDC xứ Ma Đa (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KDC xứ Ma Đa).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 04 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 04 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 07 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục, từng vòng cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0975001218, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong An, UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.