Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 38 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Điền Hương (giai đoạn 1- đợt 1), xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 24/11/2023 tại Hội trường UBND xã Điền Hương

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở 38 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Điền Hương (giai đoạn 1- đợt 1), xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí, khu vực: Khu đất quy hoạch đấu giá thuộc thôn Thanh Hương Tây, xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể: Nằm ở Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn và Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn)

- Diện tích (38 lô đất): 7.364,5 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư hoàn chỉnh.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở nông thôn.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

Số lô

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

F1

332

33

227,5

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), hai mặt tiền đường rộng 13,5m

3.000.000

682.500.000

30.000.000

136.000.000

2

F2

331

33

160,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.700.000

432.000.000

20.000.000

86.000.000

3

F3

376

34

160,0

2.700.000

432.000.000

20.000.000

86.000.000

4

F4

330

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

5

F5

329

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

6

F6

328

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

7

F7

327

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

8

F8

326

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

9

F9

325

33

226,3

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), hai mặt tiền đường rộng 13,5m

2.900.000

656.270.000

30.000.000

131.000.000

10

F11

323

33

150,8

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.500.000

377.000.000

20.000.000

75.000.000

11

F12

322

33

147,1

2.500.000

367.750.000

20.000.000

73.000.000

12

F14

316

33

195,5

2.900.000

566.950.000

30.000.000

113.000.000

13

F15

317

33

224,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

14

F16

319

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

15

F17

320

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

16

F18

321

33

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

17

F19

368

34

224,0

2.500.000

560.000.000

20.000.000

112.000.000

18

F20

369

34

227,5

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), hai mặt tiền đường rộng 13,5m

3.000.000

682.500.000

30.000.000

136.000.000

19

F21

374

34

160,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.700.000

432.000.000

20.000.000

86.000.000

20

F22

375

34

160,0

2.700.000

432.000.000

20.000.000

86.000.000

21

G2

362

34

176,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.700.000

475.200.000

20.000.000

95.000.000

22

G3

361

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

23

G4

315

33

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

24

G12

348

34

176,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

25

G13

349

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

26

G14

350

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

27

G15

351

34

176,0

2.500.000

440.000.000

20.000.000

88.000.000

28

G16

352

34

207,5

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), hai mặt tiền đường rộng 13,5m

3.000.000

622.500.000

30.000.000

124.000.000

29

G17

354

34

176,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn), một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.700.000

475.200.000

20.000.000

95.000.000

30

G18

360

34

176,0

2.700.000

475.200.000

20.000.000

95.000.000

31

H1

341

34

213,7

Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn, hai mặt tiền đường rộng 13,5m

3.000.000

641.100.000

30.000.000

128.000.000

32

H3

339

34

160,3

Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn, một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.700.000

432.810.000

20.000.000

86.000.000

33

H4

338

34

200,3

Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn, một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.500.000

500.750.000

20.000.000

100.000.000

34

H5

337

34

197,8

2.500.000

494.500.000

20.000.000

98.000.000

35

H6

336

34

194,7

2.500.000

486.750.000

20.000.000

97.000.000

36

H7

335

34

192,0

2.500.000

480.000.000

20.000.000

96.000.000

37

H8

334

34

209,6

Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn, hai mặt tiền đường rộng 13,5m

2.900.000

607.840.000

30.000.000

121.000.000

38

H9

333

34

149,9

Vị trí 2, đường liên xã điểm đầu từ nhà ông Lê Thành Tuấn đến giáp địa giới hành chính xã Điền Môn, một mặt tiền đường rộng 13,5m

2.500.000

374.750.000

20.000.000

74.000.000

Tổng cộng: 38 lô

7.364,5

 

 

 19.367.570.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:       

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng - 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 21/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/11/2023 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

 Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Điền Hương (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại Điền Hương).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 21 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 21 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục, từng vòng cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.