Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 3.680 m3 Cát.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 07/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 10/08/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá tài sản tịch thu vi phạm hành chính như sau:

1. Tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Khối lượng (m3)

Đơn giá

 (đồng/ m3)

Thành tiền

 (đồng)

01

Cát

3.680,0

162.000

596.160.000

Tổng cộng

 

596.160.000

2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Sân vận động huyện Phú Lộc; Địc chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm từ số 1196/QĐ-UBND đến số 1213/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu số 1504/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện Phú Lộc.

2. Giá khởi điểm của tài sản sản: 596.160.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 05/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 07/8/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 017905989 9999 tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt  (Lienvietpostbank) - Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

c. Bước giá: 10.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2020 tại Sân vận động huyện Phú Lộc; Địc chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 27/7/2020 để được hướng dẫn xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 07/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 07/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 ngày 10/8/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Lộc