Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 27 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng (Giai đoạn 3) xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 16/04/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 19/04/2024 tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Tài sản đấu giá: 27 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng (Giai đoạn 3) xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 120 m2 đến 268 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

(CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM)

b. Giá khởi điểm: Từ 1.764.000.000 đồng/lô đến 4.073.600.000 đồng/lô.

c. Tiền đặt trước: Từ 352.800.000 đồng/lô đến 204.000.000 đồng/lô.

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 16/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 19/4/2024 tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567./.