Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 25 lô ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/01/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 30/01/2021 tại Hội trường UBND xã Điền Hải

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng 25 lô bao gồm các ki ốt và lô quầy kinh doanh tại Chợ mới Điền Hải, xã Điền Hải, huyện Phong Điền như sau:

1. Tên tài sảnđấu giá:

STT

Kí hiệu ki ốt (K)

Ngành hàng kinh doanh

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Ghi chú

 
 
 

A

Dãy khối ki ốt mặt tiền trục chính đường trung tâm xã

 

1

K3

Hàng vải và may mặc

5,4

33.560.000

5.000.000

1.600.000

 

 

2

K7

5,4

33.560.000

5.000.000

1.600.000

 

 

3

K8

5,4

33.560.000

5.000.000

1.600.000

 

 

4

K9

5,4

33.560.000

5.000.000

1.600.000

 

 

B

Dãy lô trung tâm đình chợ

 

5

K14

Hàng vải và may mặc

5,52

30.085.000

4.500.000

1.500.000

 

 

6

K30

Hàng tạp hóa

5,52

30.085.000

4.500.000

1.500.000

 

 

7

K31

5,52

30.085.000

4.500.000

1.500.000

 

 

8

K32

5,52

30.085.000

4.500.000

1.500.000

 

 

9

K36

5,52

30.085.000

4.500.000

1.500.000

 

 

10

K44

Hàng gạo

4,0

21.800.000

3.200.000

1.000.000

 

 

11

K45

4,0

21.900.000

3.200.000

1.000.000

2 mặt tiền trong đình

 

12

K46

4,0

21.800.000

3.200.000

1.000.000

2 mặt tiền trong đình

 

13

K47

4,0

21.800.000

3.200.000

1.000.000

 

 

14

K38

Hàng trái cây

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

2 mặt tiền trong đình

 

15

K39

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

 

 

16

K40

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

 

 

17

K41

5,0

27.375.000

4.000.000

1.400.000

2 mặt tiền trong đình

 

18

K42

6,0

32.855.000

5.000.000

1.600.000

2 mặt tiền trong đình

 

19

K43

6,0

32.700.000

5.000.000

1.600.000

 

 

20

K48

Hàng trái cây

6,0

32.700.000

5.000.000

1.600.000

 

 

21

K49

6,0

32.855.000

5.000.000

1.600.000

2 mặt tiền trong đình

 

22

K50

5,0

27.375.000

4.000.000

1.400.000

2 mặt tiền trong đình

 

23

K51

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

 

 

24

K52

5,0

27.250.000

4.000.000

1.400.000

 

 

25

K53

5,0

27.375.000

4.000.000

1.400.000

2 mặt tiền trong đình

 

Tổng cộng 25 lô

721.450.000

 

 

 

 

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ/kiốt, lô quầy.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

2. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy chế này từ ngày 27/01/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/01/2021 nộp tại Trung tâm đối với lô có tiền đặt trước dưới 05 triệu đồng hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 27 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’ ngày 27 tháng 01 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.