Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 25 lô đất, vị trí 1, 2 Tỉnh lộ 10A từ Cầu Phước Linh đến Cầu Long xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 01/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 04/02/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 25 lô đất, vị trí 1, 2  Tỉnh lộ 10A từ Cầu Phước Linh đến Cầu Long xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang; Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

Số
TT

Ký hiệu lô số

Tờ bản đồ

Diện tích           (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu

(đồng/m2)

Thành tiền                     (đồng/lô)

Tiền đặt

trước

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/m2)

1

464

19

176

Vị trí 1, Tỉnh lộ 10A từ
 Cầu Phước Linh đến Cầu Long

6.000.000

1.056.000.000

158.000.000

120.000

2

465

19

176

6.000.000

1.056.000.000

3

466

19

176

6.000.000

1.056.000.000

4

467

19

176

6.000.000

1.056.000.000

5

468

19

176

6.000.000

1.056.000.000

6

469

19

176

6.000.000

1.056.000.000

7

470

19

176

6.000.000

1.056.000.000

8

471

19

176

6.000.000

1.056.000.000

9

472

19

165

6.000.000

990.000.000

148.000.000

120.0000

10

473

19

165

6.000.000

990.000.000

11

474

19

165

6.000.000

990.000.000

12

475

19

150

Vị trí 2, Tỉnh lộ 10A từ
 Cầu Phước Linh đến Cầu Long

3.500.000

525.000.000

78.000.000

100.000

13

476

19

150

3.500.000

525.000.000

14

477

19

150

3.500.000

525.000.000

15

478

19

150

3.500.000

525.000.000

16

479

19

160

3.500.000

560.000.000

84.000.000

100.000

17

480

19

160

3.500.000

560.000.000

18

481

19

160

3.500.000

560.000.000

19

482

19

160

3.500.000

560.000.000

20

483

19

160

3.500.000

560.000.000

121

484

19

160

3.500.000

560.000.000

22

485

19

160

3.500.000

560.000.000

23

486

19

150

3.500.000

525.000.000

78.000.000

100.000

24

487

19

150

3.500.000

525.000.000

25

488

19

150

3.500.000

525.000.000

Tổng cộng: 25 lô đất

 

19.013.000.000

 

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

 III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 01/02/2021 tại vị trí các lô đất Khu quy hoạch thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm tổ chức xem tài sản vào ngày 26 và 27 tháng 01 năm 2021, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 25/01/2021.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 01/02/2021 đến 17 giờ 00 ngày 03/02/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 01/02/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 04/02/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên trên đơn giá m2, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913465254, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3958780 hoặc UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang