Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 16 lô đất tại Khu dân cư thôn Giáp Nam (cạnh cây xăng Điền Lộc) xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 08/06/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 13:30 11/06/2022 tại Hội trường UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 16 lô đất tại Khu dân cư thôn Giáp Nam (cạnh cây xăng Điền Lộc) xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 1, vị trí 2 Đường TL 8C (Từ Quốc lộ 49B đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng giao dịch Điền Lộc)).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 3.125,90 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san nền và đầu tư hạ tầng đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở nông thôn.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

 Số lô 

 Số thửa

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

Số tờ bản đồ 17

1

CL01

1182

379,40

Vị trí 1 Đường TL 8C (Từ Quốc lộ 49B đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng giao dịch Điền Lộc)) (2 mặt tiền đường 26m và đường 13,5m)

6.000.000

2.276.400.000

114.000.000

455.000.000

2

CL02

1184

202,70

Vị trí 1 Đường TL 8C (Từ Quốc lộ 49B đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng giao dịch Điền Lộc))

5.500.000

1.114.850.000

56.000.000

222.000.000

3

CL03

1186

203,90

5.500.000

1.121.450.000

56.000.000

224.000.000

4

CL04

1188

205,00

5.500.000

1.127.500.000

56.000.000

225.000.000

5

CL05

1190

226,90

5.500.000

1.247.950.000

62.000.000

249.000.000

6

CL09

1194

183,10

Vị trí 2 Đường TL 8C (Từ Quốc lộ 49B đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng giao dịch Điền Lộc)) đường 12m

4.000.000

732.400.000

37.000.000

146.000.000

7

CL10

1193

184,20

4.000.000

736.800.000

37.000.000

147.000.000

8

CL11

1192

185,40

4.000.000

741.600.000

37.000.000

148.000.000

9

CL12

1191

186,60

Vị trí 2 Đường TL 8C (Từ Quốc lộ 49B đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng giao dịch Điền Lộc)) đường 12m

4.000.000

746.400.000

37.000.000

149.000.000

10

CL13

1189

187,80

4.000.000

751.200.000

38.000.000

150.000.000

11

CL14

1187

188,90

4.000.000

755.600.000

38.000.000

151.000.000

12

CL15

1185

190,10

4.000.000

760.400.000

38.000.000

152.000.000

13

CL16

1183

191,30

4.000.000

765.200.000

38.000.000

153.000.000

14

CL17

1181

116,70

Vị trí 2 Đường TL 8C (Từ Quốc lộ 49B đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng giao dịch Điền Lộc)) đường 13,5m

4.000.000

466.800.000

24.000.000

93.000.000

15

CL18

1180

120,90

4.000.000

483.600.000

24.000.000

96.000.000

16

CL19

1179

173,00

Vị trí 2 Đường TL 8C (Từ Quốc lộ 49B đến hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng giao dịch Điền Lộc)) (2 mặt tiền đường 12m và đường 13,5m)

4.500.000

778.500.000

39.000.000

155.000.000

Tổng cộng: 16 lô

3.125,90

 

 

14.606.650.000

 

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng - 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 08/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/6/2022 và nộp vào tài khoản số 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Điền Lộc.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 08 tháng 6 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 07/6/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 11 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.