Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 15 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 22/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 30 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2) như sau:

1.   Tài sản đấu giá: 15 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cao độ sàn tầng 2 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; cốt nền so với đường nội bộ là +0,45m; độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,2m;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 110 m2: ≤ 80%.

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 200 m2: ≤ 75%.

Tên, số lượng, vị trí lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước các lô đất đấu giá:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

1

677

16

Phường Hương Sơ, thành phố Huế

 

182,5

 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5 m và 12 m

 

11.000.000

2.007.500.000

301.125.000

2

678

16

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

 

10.500.000

1.260.000.000

189.000.000

3

679

16

120,0

10.500.000

1.260.000.000

189.000.000

4

680

16

120,0

10.500.000

1.260.000.000

189.000.000

5

681

16

 

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 16,5 m và 13,5 m

11.500.000

2.098.750.000

314.815.000

6

707

16

Phường Hương Sơ, thành phố

 

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5 m và 16,5 m

13.000.000

2.372.500.000

355.875.000

7

708

16

Huế

Phường Hương Sơ, thành phố Huế

120,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

12.000.000

1.440.000.000

216.000.000

8

709

16

120,0

12.000.000

1.440.000.000

216.000.000

9

710

16

120,0

12.000.000

1.440.000.000

216.000.000

10

711

16

182,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5 m và 12 m

13.000.000

2.372.500.000

355.875.000

11

738

16

192,3

13.000.000

2.499.900.000

374.985.000

12

739

16

Huế

Phường Hương Sơ, thành phố Huế

126,0

 

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

12.000.000

1.512.000.000

226.800.000

13

740

16

126,0

12.000.000

1.512.000.000

226.800.000

14

741

16

126,0

12.000.000

1.512.000.000

226.800.000

15

742

16

 

192,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5 m và 16,5 m

13.000.000

2.499.900.000

374.985.000

Tổng số (15 lô đất)

2.212,6

 

 

  26.487.050.000

 

 

2. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2020

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 22/8/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất  trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com.