Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 12 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 13/05/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 16/05/2022 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Phú Diên, huyện Phú Vang
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá:

TT

Ký hiệu lô

Tờ

Vị trí, khu vực

Diện tích           (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị

 lô đất
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/m2)

1

823

9

Vị trí 1, quốc lộ 49B

146

6.500.000

949.000.000

185.000.000

150.000

2

824

9

132

6.500.000

858.000.000

170.000.000

150.000

3

825

9

151

6.500.000

981.500.000

185.000.000

150.000

4

826

9

242

6.700.000

1.621.400.000

300.000.000

150.000

5

827

9

174

6.700.000

1.165.800.000

230.000.000

150.000

6

828

9

136.5

6.500.000

887.250.000

170.000.000

150.000

7

829

9

136.5

6.500.000

887.250.000

170.000.000

150.000

8

830

9

234

6.700.000

1.567.800.000

300.000.000

150.000

9

831

9

Vị trí 2, quốc lộ 49B

121

5.000.000

605.000.000

120.000.000

120.000

10

832

9

138

5.000.000

690.000.000

135.000.000

120.000

11

833

9

123.5

5.000.000

617.500.000

120.000.000

120.000

12

834

9

123.5

5.000.000

617.500.000

120.000.000

120.000

Tổng cộng: 12 lô đất

1.858

 

11.448.000.000

2.205.000.000

 

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá:

a. Vị trí, đặc điểm quỹ đất đấu giá: 12 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang; Địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở; Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở; Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 143 lô đất trên địa bàn huyện Phú Vang; Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Phú Vang về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 13/5/2022 tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 05 và 06 tháng 5 năm 2022, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 04/5/2022.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 11/5/2022 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2022 và nộp vào tài khoản số 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất xã Phú Diên.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến trước 17 giờ 00 ngày 13/5/2022).

8Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 13/5/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Uỷ ban nhân dân xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 16/5/2022 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên trên đơn giá m2, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567-0913465254, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3958780 hoặc UBND xã Phú Diên, huyện Phú Vang./.