Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 12 lô đất tại Khu dân cư xen ghép các thôn Hà Công, Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/09/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 09/09/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Lợi
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Tài sản đấu giá: 12 lô đất tại Khu dân cư xen ghép các thôn Hà Công, Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (chi tiết tài sản đấu giá theo file đính kèm).

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 156,2 m2 đến 339,1 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

b. Giá khởi điểm: Từ 325.000.000 đồng/lô đến 1.017.300.000 đồng/lô.

c. Tiền đặt trước: Từ 65.000.000 đồng/lô đến 203.500.000 đồng/lô.

2. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 06/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 06/9/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 09/9/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567 và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, điện thoại: 0234.3556608./.