Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 10 lô đất tại khu Quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Nam Đông
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 08/09/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Khe Tre
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 11/09/2020 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Khe Tre, địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

- Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá: 10 lô đất tại khu Quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Vị trí: Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

- Danh mục loại đất: Đất ở.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng các tuyến đường quy hoạch là đường nhựa, có điều kiện giao thông và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, điều kiện cấp điện, cấp nước thuận lợi.

- Mục đích: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông, địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước :

STT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá

1

A4

329

311,5

Vị trí 1, mặt đường QH 11,5m

1.800.000

560.700.000

56.000.000

11.000.000

2

A6

328

312,3

1.800.000

562.140.000

56.000.000

11.000.000

3

A8

327

312,8

1.800.000

563.040.000

56.000.000

11.000.000

4

A10

326

313,7

1.800.000

564.660.000

56.000.000

11.000.000

5

A12

325

314,5

1.800.000

566.100.000

57.000.000

11.000.000

6

A14

324

315,1

1.800.000

567.180.000

57.000.000

11.000.000

7

A16

323

315,9

1.800.000

568.620.000

57.000.000

11.000.000

8

A18

322

316,6

1.800.000

569.880.000

57.000.000

11.000.000

9

A20

321

317,2

1.800.000

570.960.000

57.000.000

11.000.000

10

A22

320

318,5

1.800.000

573.300.000

57.000.000

11.000.000

Tổng cộng: 10 lô đất.

   

5.666.580.000

   
 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại vị trí 10 lô đất tại khu Quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 26/8/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2020.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 08/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 10/9/2020 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 124000015306 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 08 tháng 9 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Khe Tre, địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông, địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3893000 hoặc UBND thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông