Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 10 lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/08/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 29/08/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền
File thông báo đính kèm

Đấu giá 10 lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

*  Diện tích mỗi lô đất: Từ 189,0 m2 đến 230,0 m2.

*  Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

*  Giá khởi điểm: Từ 710.500.000 đồng/lô đến 1.228.500.000 đồng/lô.

*  Tiền đặt trước: Từ 142.100.000 đồng/lô đến 245.700.000 đồng/lô.

*  Đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00’ ngày 26/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

 * Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/8/2022 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết tài sản đấu giá theo file đính kèm./.