Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 09 lô đất thuộc Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 29/08/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

- Số lô, nơi có tài sản đấu giá: 09 lô đất thuộc Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Vị trí: Nằm ở khu vực 2, vị trí 1 xã Giang Hải (xã Vinh Giang cũ), huyện Phú Lộc.

- Hạ tầng kỹ thuật: Các tuyến đường quy hoạch rộng 13,5m, đổ đất cấp phối rộng 7,5m, thuận lợi trong việc cấp điện, nước.

- Danh mục loại đất: Đất ở.

- Mục đích: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Thông tin quy hoạch: thực hiện theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND huyện Phú Lộc về việc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư Tam Bảo, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Số tờ

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Mức tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc

1

Lô đất C02

250,0

476

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

2

Lô đất C03

250,0

477

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

3

Lô đất C04

250,0

478

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

4

Lô đất C05

250,0

479

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

5

Lô đất C18

250,0

468

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

6

Lô đất C19

250,0

469

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

7

Lô đất C20

250,0

470

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

8

Lô đất C21

250,0

471

12

300.000

75.000.000

15.000.000

4.000.000

9

Lô đất C22

307,1

472

12

350.000

107.485.000

21.000.000

5.000.000

Tổng cộng: 09 lô đất.

     

707.485.000

141.000.000

 
 

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 26 tháng 8 năm 2020 tại vị trí (09 lô đất) thuộc Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

 (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 26/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2020 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2020.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế