Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 08 lô đất tại xã Thủy Thanh, Phường Thủy Dương và Thủy Phương thị xã Hương Thủy
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 16/08/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 19/08/2022 tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 05 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng xã Thủy Thanh; 01 lô đất tại khu HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh; 01 lô đất tại HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương và 01 lô Xen ghép tổ 01 Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.1. HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh: 06 lô

- Tọa lạc tại thôn Thanh Tuyền, khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

- Các lô đất có diện tích: từ 150m2 đến 261,9m2.

1.2. HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương: 01 lô

- Tọa lạc tại tổ 5, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

- Lô đất có diện tích: 344,7m2.

1.3. Xen ghép tổ 01 phường Thủy Phương: 01 lô

- Tọa lạc tại tổ 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

- Lô đất có diện tích: 188,6m2.

1.4.  Mục đích sử dụng: Đất ở, sử dụng lâu dài.

1.5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã phê duyệt.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi tiết như sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/

 vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm lô đất (đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng/lô)

 

I. Xã Thủy Thanh: 06 lô

HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh

1

964

250

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 12 m

19.000.000

4.750.000.000

950.000.000

238.000.000

 

HTKT khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng

2

744

216,7

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch
rộng 15,5 m và đường quy hoạch rộng 15,5 m

22.500.000

4.875.750.000

975.150.000

244.000.000

 

3

787

258,4

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch
rộng 13,5 m và đường quy hoạch rộng 13,5 m

22.500.000

5.814.000.000

1.162.800.000

291.000.000

 

4

788

150

Vị trí 1 mặt tiền đường quy hoạch rộng 13,5m

22.000.000

3.300.000.000

660.000.000

165.000.000

 

5

789

237,5

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch
rộng 15,5 m và đường quy hoạch rộng 13,5 m

22.500.000

5.343.750.000

1.068.750.000

267.000.000

 

6

790

261,9

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch
rộng 15,5 m và đường quy hoạch rộng 13,5 m

22.500.000

5.892.750.000

1.178.550.000

295.000.000

 

II. HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 phường Thủy Dương: 01 lô

1

310

344,7

2 mặt tiền đường QH rộng 13 m và đường QH rộng 13 m (Diện tích, vị trí không thay đổi)

22.500.000

7.755.750.000

1.551.150.000

388.000.000

 

III. Xen ghép tổ 01 phường Thủy Phương: 01 lô

1

322

188,6

Đường nối Nguyễn Tất Thành điểm đầu là Nguyễn Tất Thành đến hết đường (loại 4C)

12.500.000

2.357.500.000

471.500.000

118.000.000

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 16/8/2022 tại vị trí các lô đất đấu giá khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng xã Thủy Thanh, khu HTKT khu trung tâm xã Thủy Thanh, khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương và tổ 1 phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 10/8/2022. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 11, 12 tháng 8 năm 2022.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 16/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

              5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước tương ứng với từng lô đất trên từ ngày 16/8/2022 đến 17 giờ 00’ ngày 18/8/2022 và nộp vào tài khoản số 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 16/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 00’ ngày 16/8/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 19 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

 Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 02343.955.565 hoặc UBND xã Thủy Thanh, UBND phường Thủy Dương và UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế./.